Taktisk Medicin

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconTaktisk Medicin
RSS iconUtrustning
RSS iconUtbildning
RSS iconTCCC
RSS iconCombat Triage
RSS iconSjukvård Urbaniserad Miljö
RSS iconRäddningsteknik
RSS iconMedicinska tekniker
RSS iconBehandling
RSS iconLÄNKAR
RSS iconHelikopter
RSS iconFordon

Author

RSS iconDaniel Pettersson