Taktisk Medicin

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Taktisk Omhändertagande i Strid

TCCCPosted by Daniel Pettersson Sun, February 14, 2010 16:38:13

TOS, Taktiskt Omhändertagande i Strid, är ett helt nytt sätt att rädda liv på i stridsmiljöer. Principen innebär att man med en helt annan typ av taktik får fler som överlever och mindre antal skadade vid ett worst case scenario. Enligt studier är det påvisat att det i första hand är fråga om att ta sig ur den farliga situationen, därefter skall den skadade omedelbart tas om hand, först genom förflyttning och livräddande åtgärder. Med tanke på hur den svenska utlandsstyrkan opererar i olika länder och miljöer, så är det här ett tänk som nu är oerhört aktuellt.

  • Comments(0)//taktiskmedicin.inventiomedical.se/#post16

TCCC -Övning - Värmlands Insatskompani

TCCCPosted by Daniel Pettersson Fri, February 12, 2010 14:33:35
För personalen ur Värmlands insatskompani övades taktiskt omhändertagande första gången under tillämpade former vid kompaniets KFÖ vecka 2008.

  • Comments(0)//taktiskmedicin.inventiomedical.se/#post15

Stoppa blödning

TCCCPosted by Daniel Pettersson Fri, February 12, 2010 14:27:16
Stoppa livshotande blödning viktigt!

Att besvara fientlig eld är det mest väsentliga men förrutom det så är anläggning av en C.A.T eller ett avsnörande förband viktigt för att stoppa en livshotande blödning. Till detta kan man använda en så kallad Combat Application Tourniquet.

  • Comments(0)//taktiskmedicin.inventiomedical.se/#post14