Taktisk Medicin

MetodresurserUtbildning

Posted by Daniel Pettersson Mon, March 01, 2010 02:22:37

Blog image

Metodresurser med allt från grundläggande procedurer inom sjukvård som puls och blodtrycksmätning, till avancerade kirurgiska ingrepp.

Blog image

VITALPARAMETRARUtbildning

Posted by Daniel Pettersson Thu, February 18, 2010 05:48:13

Kurs i tagande av "Vitalparametrar"

UtbildningskonceptUtbildning

Posted by Daniel Pettersson Thu, February 18, 2010 05:40:41

ABLS - Advanced Burn Life Support (WEB-Kurs)

ATLS - Advanced Trauma Life Support

Blog image

C4 - Combat Casualty Care Course

TCCC - Tactical Combat Casualty Care

Blog image

EWSC - Emergency War Surgery Course

PHTLS - Pre Hospital Trauma Life Support

Blog image

TNCC - Trauma Nurse Core Course

Blog image

WEBLÄNKARLÄNKAR

Posted by Daniel Pettersson Wed, February 17, 2010 04:55:51

Klicka på bildlänken för att navigera till respektive länkBlog image

Blog image

Blog image

Blog image

Blog image

DEFENSE MEDICAL READINESS TRAINING INSTITUTE

TidskrifterLÄNKAR

Posted by Daniel Pettersson Wed, February 17, 2010 03:36:48

Journal of Special Operations Medicine - Hösten 2007, Volym 7

Journal of Special Operations Medicine - Hösten 2006, Volym 6

Journal of Special Operations Medicine - Hösten 2005, Volym 5

Journal of Special Operations Medicine - Hösten 2004, Volym 4

Resurser från TacmedicsUtbildning

Posted by Daniel Pettersson Wed, February 17, 2010 02:38:27

Tactical Field Care

Tactical Field Care Triage

Taktisk Medicin - Introduktion för läkare

Trauma & Skottskador

Videoresurser från TacMedSolutionsUtbildning

Posted by Daniel Pettersson Wed, February 17, 2010 02:12:56

Länk till TacMed Videoresurser

Användande av skydd i samband med behandling

Vapenplacering, m.fl

Artikel - "Major Trauma Kit"Utrustning

Posted by Daniel Pettersson Wed, February 17, 2010 01:44:57

PDF länk "Major Trauma Kit " Special Operations Individual Medical Equipment

Taktisk Omhändertagande i StridTCCC

Posted by Daniel Pettersson Sun, February 14, 2010 16:38:13

TOS, Taktiskt Omhändertagande i Strid, är ett helt nytt sätt att rädda liv på i stridsmiljöer. Principen innebär att man med en helt annan typ av taktik får fler som överlever och mindre antal skadade vid ett worst case scenario. Enligt studier är det påvisat att det i första hand är fråga om att ta sig ur den farliga situationen, därefter skall den skadade omedelbart tas om hand, först genom förflyttning och livräddande åtgärder. Med tanke på hur den svenska utlandsstyrkan opererar i olika länder och miljöer, så är det här ett tänk som nu är oerhört aktuellt.

TCCC -Övning - Värmlands InsatskompaniTCCC

Posted by Daniel Pettersson Fri, February 12, 2010 14:33:35

För personalen ur Värmlands insatskompani övades taktiskt omhändertagande första gången under tillämpade former vid kompaniets KFÖ vecka 2008.