Taktisk Medicin

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Taktisk Omhändertagande i Strid

TCCCPosted by Daniel Pettersson Sun, February 14, 2010 16:38:13

TOS, Taktiskt Omhändertagande i Strid, är ett helt nytt sätt att rädda liv på i stridsmiljöer. Principen innebär att man med en helt annan typ av taktik får fler som överlever och mindre antal skadade vid ett worst case scenario. Enligt studier är det påvisat att det i första hand är fråga om att ta sig ur den farliga situationen, därefter skall den skadade omedelbart tas om hand, först genom förflyttning och livräddande åtgärder. Med tanke på hur den svenska utlandsstyrkan opererar i olika länder och miljöer, så är det här ett tänk som nu är oerhört aktuellt.

  • Comments(0)//taktiskmedicin.inventiomedical.se/#post16