Taktisk Medicin

Taktisk Medicin

Om bloggen

Taktisk Medicin är en blogg om sjukvård i extrema miljöer.
Principerna inom omhändertagande av skadade i fält har hittills varit baserade på civila behandlingsprinciper utifrån den prehospitala miljön. Dessa principer kan egentligen inte överföras till krigsfältet då miljön ser annorlunda ut.
Ett militärt ordspråk säger:
"God medicin är ofta dålig taktik! Dålig taktik kan få alla inom enheten dödade eller orsaka att uppdraget misslyckas!"

Utbildningskoncept

UtbildningPosted by Daniel Pettersson Thu, February 18, 2010 05:40:41

ABLS - Advanced Burn Life Support (WEB-Kurs)

ATLS - Advanced Trauma Life Support

C4 - Combat Casualty Care Course

TCCC - Tactical Combat Casualty Care

EWSC - Emergency War Surgery Course

PHTLS - Pre Hospital Trauma Life Support

TNCC - Trauma Nurse Core Course

  • Comments(0)